Ads Elite

Librarium to introligatornia która istnieje od 1992 roku. Jej działalność jest wynikiem połączenia tradycji trzech pokoleń z pasją bibliofilską osadzoną w czystej historycznej postaci. Firma stworzyła specjalne miejsce dla miłośników i twórców pięknych książek. Od lat współpracuje z wieloma, bibliofilami, ludźmi związanymi z książką i sztuką.

Librarium wykonuje usługi dla filmów i reklam, zajmuje się oprawą ksiąg okolicznościowych dla urzędów, ambasad, banków, agencji reklamowych, współpracuje z wydawnictwami dla których oprawia od kilku do kilkudziesięciu egzemplarzy z nakładu w wersji luksusowej, najczęściej w skórę lub pergamin. Tak oprawione woluminy są częstym prezentem dla ważnych gości dużych firm, urzędów, zagranicznych delegacji.

W wydawnictwie wielokrotnie wykonywano oprawy dla prezydentów, papieży, koronowanych głów, min: kroniki na EXPO 2000 i tuby na zaproszenia na obchody 50-lecia panowania Królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II, serię książek dla jednego z banków centralnych, mszały i księgi liturgiczne dla kościołów i związków wyznaniowych. Prace które powstały w wydawnictwie, znajdują się w wielu krajach świata, w USA, Francji, Anglii, Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Niemczech a nawet w Japonii. W wyniku przywracania do życia pałacy i zamków, a przede wszystkim znacznego wzrostu zamożności i wiedzy polaków, nastąpił powrót do tworzenia, a często odtwarzania bibliotek rodowych. Librarium jest czynnym uczestnikiem tych fascynujących zmian i potrzeb podtrzymywania tradycji. Książki wydawnictwa od wielu lat znajdują się w katalogach aukcyjnych najważniejszych antykwariatów w kraju.

W latach 2001- 2009 Librarium brało udział w powstawaniu faksymile Biblii Gutenberga, a w szczególności jej oprawy i stworzenia katalogu sprzedaży. Po długich poszukiwaniach i starannej selekcji, Wydawnictwo Bernardinum z Pelplina wraz z tamtejszym Muzeum Diecezjalnym właściciele jedynego przechowywanego egzemplarza tego tak ważnego dla rozwoju naszej cywilizacji dzieła, powierzyło Librarium wykonanie odtworzenia oprawy wykonanej przez Henryka Costera z Lubeki z XV wieku i oprawy wg ustaleń badawczych z oryginału. Pierwszy egzemplarz polskiego faksymile Biblii Gutenberga otrzymał Papież Jan Paweł II z okazji urodzin i 25-lecia pontyfikatu.

W latach 2009-2013 wydawnictwo zajmowało się przede wszystkim tworzeniem opraw gabinetowych i artystycznych oraz prywatnych bibliotek.
Od roku 2014 roku prócz usługowego wykonywania opraw, praca wydawnictwa koncentruje się również nad kolekcją wydawniczą Librarium. Kolekcja ta powstaje z myślą o zaspokojeniu potrzeby poznania dawnych tekstów będących fundamentem naszej kultury, ale też potrzeby zaspokojenia piękna i pasji kolekcjonerskich. Prócz przypomnienia tekstów zapomnianych, są tłumaczone te do tej pory nieznane w naszym kraju. Nadanie im formy, najlepszej jaka może powstać w warsztacie Librarium, jest wyrazem szacunku dla dawnych twórców, ich wysiłku kształcenia, odkrywania a przede wszystkim konstatacji, jakich doświadczali, z silnym zrozumieniem idei przekazania nam swoich myśli niezbędnych do dalszego rozwoju.

Oferta firmy

Wszyscy pracownicy LIBRARIUM pragną pozostawić po sobie trwałe i piękne książki długo i pięknie opowiadające o swoim powstaniu, bądź powtórnych narodzinach. Dlatego też starają się spełniać prośby zarówno książek jak ich właścicieli co do nowej szaty stworzonej dla trwałości i wyposażenia w dalszą długą drogę do wieków przyszłości. Stosując najlepsze wzorce mistrzów, artystów introligatorstwa oraz poszukując własnych dróg i stylu starają się, aby książka i jej historia były jednością poprzez swój wygląd, konstrukcję i trwałość.

Każda z tych książek traktowana jest indywidualnie, oprawa jest dostosowywana do epoki w której powstała lub została wydana oraz do treści lub indywidualnych wymagań klienta. Oprawy biblioteczne, gabinetowe, artystyczne w każdym stylu historycznym, do średniowiecznych ksiąg poprzez wszystkie epoki aż do współczesności nie maja przed pracownikami introligatorni tajemnic. Specjaliści pracujący w Librarium są w stanie oprawić każdą książkę, także z minionych stuleci, wykonując czyszczenie i renowację kart, dobierając odpowiedni rodzaj szycia i wyklejek, dostosowując montaż woluminu, materiały i zdobnictwo do epoki i stylu oprawy. Dzięki tak dobrej znajomości opraw historycznych i sztuki oraz rynku wydawniczego, projektowane są również oprawy, zarówno bibliofilskie jednostkowe jak i wydawnicze.

W pracowni Librarium są tworzone dokładne kopie dawnych historycznych opraw.
Projektowane są również nowe oprawy zarówno w duchu historycznym, stylowym jak i współczesne oraz nowoczesne dostosowane do współczesnego odbioru rzeczywistości. W ofercie wydawnictwa są również oprawy wg projektu klienta oraz asortyment taki jak: księgi, kroniki, albumy, teczki okolicznościowe, notesy, biuwary, etui na telefony &c

Oprawy książek, które powstają w pracowni oparte na najlepszych technikach dopracowanych przez pokolenia. Książki posiadają głównie oprawy zawieszane lub organiczne z roślinnie garbowanej skóry koziej. Tak zwane marokiny i safiany produkowane są według dawnych receptur wyłącznie na użytek introligatorstwa. Używano ich 500 lat temu i istnieją na oprawach do dziś. Skóry używane do oprawy w Librarium są tak samo trwałe, zostało to potwierdzone przez specjalistyczny ośrodek badawczy.

Konserwacji książki zawsze towarzyszy szczególna dbałość o zewnętrzny jak i wewnętrzny wygląd woluminu. Do oblekania bloków stosowane są najlepsze materiały – skóry, jedwabie, pergaminy, papier marmoryzowany itp. Oprawy są tłoczone złotem, „na ślepo”, reliefowo, wykonywane są intarsje, zabiegi barwienia skóry, wprawiane są medaliony i klejnoty stosowane są również różnego rodzaju okucia, zapięcia i guzy. Twórcy dbają o takie elementy jak wyklejki, dublura, kapitałki i blok książki wykonując marmoryzowanie, złocenie, barwienie, malowanie, wyszywanie i cyzelowanie.

Ze względu na styl zdobień oprawy są dzielone na:
Oprawy historyczne będące kopią opraw powstałych w poprzednich epokach lub stylizacją na dawne czasy ale przy użyciu ornamentów z tamtych lat.

Klasyczne oprawy biblioteczne i gabinetowe, które są historyczne i stylowe – wzorowane na historycznym zdobnictwie i sposobie oprawy, odwzorowujące ducha przeszłości.

Oprawy współczesne najczęściej oprawy artystyczne wymagające kunsztu i poczucia stylu, kompozycji, właściwości materiałów. Najczęściej są to oprawy opowiadające, czyli takie które ilustrują treść woluminu.

Oprawy nowoczesne opierające się na najnowszych dostępnych technikach i technologiach.

Oferowana galanteria powstała by nadać klasyczną, historyczną oprawę przedmiotom codziennego użytku. Dzięki temu Librarium przywołuje do współczesności kunszt rzemiosła za którym wciąż tak tęsknimy.

Kontakt:

Librarium sp. z o.o.
Warszawa, ul. Trębacka 3, od środy do piątku w godzinach 8.00 - 12.30 i 14.30 - 20.00
telefon +48 722 222 077

https://librarium.pl/kontakt/ 
https://www.instagram.com/librarium.pl/ 
https://twitter.com/LibrariumDLS 
https://www.facebook.com/librariumDS/ 

 

 

„Dziewczyny wojenne – Prawdziwe historie” Łukasz Modelski, Wyd. Znak, Kraków 2011 r.

Książka ta, to zbiór opowiadań – wspomnień jedenastu niezwykłych kobiet, które przeżyły II Wojnę Światową. We wrześniu 1939 r. te młodziutkie dziewczęta były na samym początku swojej drogi życiowej. Były panienkami z dobrych domów, doskonale wykształconymi, wychowywanymi w duchu patriotyzmu i tradycyjnych wartości.  Marzenia i ambitne plany z którymi wiązały swoją przyszłość, musiały porzucić w imię czegoś ważniejszego. Wojna to czas, który bezlitośnie testuje ludzki charakter, człowieczeństwo i odwagę. Bohaterstwo, niezłomność i siła tych kobiet powoduje, że czytelnik zaczyna spoglądać na siebie i swoje życie z większą pokorą. Te ciche bohaterki, które brały czynny udział w walce, w pełni zasługują na to by poświęcić im chwilę czasu i zatopić się w ich wstrząsających wspomnieniach. 

Czytaj więcej: Dziewczyny wojenne

„Niepokorne – Klara” to druga część trylogii, autorstwa pani Agnieszki Wojdowicz. Cykl opowiada o trzech młodych, niezwykłych kobietach, które przeciwstawiają się tradycji i dążą do niezależności. W czasach, w których żyją bohaterki taka postawa spotykała się z brakiem akceptacji oraz krytyką ze strony bliskich. Eliza, której jest poświęcony pierwszy tom, studiuje farmację i pragnie otworzyć swoją własną aptekę. Judyta jest uzdolnioną malarką, która próbuje utrzymywać się zdobiąc batiki w pracowni krawieckiej. Klara, której została poświęcona ta część trylogii, jest przebojową dziennikarką. 

Ramy czasowe książki to schyłek XIX i początek XX w., czas wielkich przemian społecznych. Polska ciągle znajduje się pod zaborami. Kraków, w którym toczy się akcja jest pod panowaniem Austriaków. Pod koniec XIX wieku sytuacja kobiet znacząco różniła się od obecnych czasów. Zdobycie przez nie wyższego wykształcenia było czymś, na co patrzono z niechęcią. Panie które chciały poszerzyć swoją wiedzę, oraz zdobyć dyplom, mogły studiować tylko we Lwowie, Krakowie i najbardziej liberalnym Berlinie. Marzenia młodych kobiet o niezależności traktowano jak mrzonki i kaprysy.

Książka doskonale przedstawia czasy, w których żyją bohaterki. Towarzysząc im będziemy świadkami przełomowych wydarzeń. W Krakowie, razem z Klarą pójdziemy na wiec komunistyczny, dowiemy się jak wyglądał strajk kobiet w fabryce cygar, spróbujemy jazdy pierwszym automobilem i zajrzymy na pierwszy pokaz kinematografu. Judyta zabierze nas do Wiednia, gdzie poznamy artystyczną bohemę okresu secesji, zajrzymy do pracowni samego Gustava Klimta i czeka nas jazda na rowerze. Jednak najważniejszym wątkiem tej powieści jest historia Klary. 

Klara jest córką szanowanego profesora Stojnowskiego i siostrą malarza Maurycego. Podobnie jak brat rozpoczęła studia w Berlinie, jednak zachorowała i musiała przerwać naukę. Po powrocie do Krakowa ponownie wraca do studiowania, tym razem w Baraneum, jednocześnie próbuje pracować pisząc artykuły do gazet. Klara jest energiczną, niezależną kobietą o silnym charakterze. Zawsze modnie i nowocześnie ubrana, z cygaretką w dłoni, odważnie podejmuje się nowych wyzwań. Broni praw kobiet i udziela się charytatywnie. Jest wrażliwa, uczciwa i sprawiedliwa. Prawdziwym sprawdzianem charakteru będzie dla niej znajomość z inżynierem Platerem, którego zauroczy ta przebojowa młoda kobieta. 

Postawa Klary prowadzi do ciągłych konfliktów z jej rodziną. Wydawałoby się, że jej rodzice jak na tamte czasy są wyjątkowo tolerancyjni, jednak pomiędzy Klarą, a profesorem Stojnowskim ciągle dochodzi do scysji. Jej otwartość i niezależność prowadzą do wielu sytuacji, które ściągają na nią ostrą krytykę i powodują zerwanie kontaktów z rodziną. Jak poradzi sobie w nowej sytuacji, czy znajdzie miłość? Jeśli chcecie poznać historię Klary musicie sięgnąć po książkę. 

Lektura „Niepokornych” to nie tylko opowieść o losach trzech młodych kobiet, ale również bardzo przyjemna lekcja historii, pokazująca realia czasów w których toczy się akcja. Książkę czyta się jednym tchem, a jej styl przypomina lektury z XIX i XX w. Można ją polecić wszystkim fanom dawnych czasów, oraz romantycznych opowieści.

 

„Dom w Riverton” autorstwa australijskiej pisarki Kate Morton, to świetnie napisana powieść, będąca nostalgicznym obrazem 20 – lecia międzywojennego, czasu przemian społecznych, oraz czasu wojny. Tłem akcji jest typowa angielska posiadłość należąca do rodziny Hartfordów. Narratorką powieści jest Grace była służąca, będąca świadkiem rozgrywających się w posiadłości wydarzeń.

Wspomnienia Grace przenoszą nas w czasie do dekadenckich lat 20, gdzie powoli odkrywamy rodzinne tajemnice Hartfordów, oraz poznajemy 2 główne bohaterki opowieści siostry - Emmeline i Hannah Hartford.

Czytaj więcej: Dom w Riverton

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem